Paviel Rochnyak

PAVIEL Central Pasaze Alize

Predlžovanie vlasov

Neviditeľnosť, dokonalosť, rovnosť ako tieto pojmy spájajú túto vlasovú techniku tak sa majú spájať vlasy cudzie ku korienkom vašich vlasov. Spomenúť možno niekoľko spôsobov spájania vlasov, ako napr. eurolokové metódy, metóda ring, príp. Talianský keratín. Pri predlžovaní vlasov je potrebné dbať na vhodný výber ošetrujúcich prípravkov. Poradenstvo v tejto oblasti je prvoradé do tej mieri, ako veľmi vám záleží na vašich vlasoch, príp. aká dôležitá je pre vás prirodzenosť a znej vyplývajúca nebádateľnosť vlasového spoja.

Cenník